8 มิถุนายน 2562 นายอำเภอชุมพรสาธิตการใช้เตาเผาขยะชุมชน ระบบควบคุมอากาศ ลดปัญหาการจัดการขยะในชุมชน

ที่มา: http://www.banmuang.co.th/news/region/153261

นายอำเภอเมืองชุมพร พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ลงพื้นที่สาธิตเตาเผาขยะชุมชน ระบบควบคุมอากาศ เพื่อลดปัญหาการจัดการขยะในชุมชน ซึ่งอำเภอเมืองชุมพรได้รับงบประมาณจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้ดำเนินการก่อสร้างตัวอาคาร และเตาเผาขยะชุมชน ในพื้นที่บ้านนาปรือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และบ้านห้วยสะท้อน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อย พร้อมได้สาธิตวิธีใช้ และแนะนำการดูแลรักษา ให้กับชุมชน สำหรับเตาเผาขยะชุมชน ระบบควบคุมอากาศ ที่ใช้การควบคุมการไหลเวียนของอากาศภายในเตา โดยใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง ทำให้เกิดพลังงานความร้อนกลับมาเผาขยะและเขม่าควัน ประหยัดพลังงาน ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า น้ำมัน แก๊ส ช่วยในการเผาไหม้ อุณหภูมิในเตาอยู่ระหว่างการใช้งานสูงถึง 600 – 900 ºC จึงเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ มีฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ ในปริมาณน้อย เนื่องจากขนาดเตามีขนาดเล็ก และระบบการเผาไหม้ สามารถเผาขยะในชุมชนได้วันละ 100 กิโลกรัม และเผาขยะได้ทั้งขยะเปียก และขยะแห้ง แต่ไม่สามารถเผาขยะที่เป็นโลหะ เหล็ก และแก้ว จึงควรคัดแยกก่อนนำมาเผา นายอำเภอเมืองชุมพร เปิดเผยว่าจากปัญหาการจัดการขยะในชุมชนที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น จนทำให้เสียงบประมาณในการจัดเก็บ และนำไปทิ้งยังบริเวณบ่อขยะที่อยู่ไกลพื้นที่ รวมถึงจำนวนขยะมหาศาลที่สะสม หมักหมม จากพื้นที่ต่างๆ เพื่อรอการฝังกลบ จนทำให้เกิดปัญหามลพิษ และยังพบปัญหาการทิ้งขยะไว้สองข้างถนน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรคร้ายจากหนูและสัตว์ที่มาคุ้ยเขี่ยหาเศษอาหาร และการเผาขยะกลางแจ้ง ส่งกลิ่นเหม็นเดือดร้อน จากปัญหาดังกล่าว จึงมีการปรึกษาหารือกันในพื้นที่ และได้ไปศึกษาดูงาน จนได้มีการนำเตาผาขยะชุมชน ระบบควบคุมอากาศ เข้ามาทดลองใช้ เพื่อลดปัญหาดังกล่าว ซึ่งในพื้นที่อำเภอเมือง ได้ดำเนินการก่อสร้าง ไว้ 2 แห่ง เพื่อเป็นการนำร่องก่อน หากชวยลดปัญหาการจัดการขยะได้จริง ก็จะดำเนินการยังชุมชนอื่นๆต่อไป